KOSZT TWORZENIA APLIKACJI

Zatrudnij odpowiedni zespół do projektu Twojego produktu cyfrowego

Budowanie światowej klasy produktów cyfrowych to złożony proces wymagający zespołu ekspertów, którzy rozumieją Twój biznes, korzystają z najnowszych technologii i są w stanie regularnie dostarczać wysokiej jakości efekty swojej pracy w przewidywanych terminach.

Zatrudniając dedykowany zespół specjalizujący się w tworzeniu produktów cyfrowych, nie kupujesz jedynie oprogramowania. Otrzymujesz wiedzę, doświadczenie, zaangażowanie i elastyczne podejście, czyli rzeczy niezbędne, aby zaprojektować, zbudować i utrzymać rozwiązanie cyfrowe, które spełni Twoje cele biznesowe.

Scrum to zwinny framework oferujący elastyczność w procesie tworzenia złożonych produktów cyfrowych. W jego wymagania wpisane jest ciągłe dostarczanie wysokiej jakości efektów pracy. To pozwala naszym zespołom nadawać priorytety zadaniom, które oferują najwyższą wartość biznesową dla naszych klientów.

Dzięki temu, że zawsze koncentrujemy się na najwyższej wartości biznesowej, za każdym razem dostarczamy najlepszy możliwy produkt dopasowany do Twojego budżetu i ram czasowych, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości. Teraz masz możliwość współpracy z dedykowanym zespołem programistycznym, dla którego wcześniej wspólnie ustalimy stawki godzinowe oraz poziom zaangażowania.

Ile kosztuje stworzenie aplikacji?

ZESPÓŁ PODSTAWOWY

PROJEKTOWANIE
PRODUKTU

Zespół 5-osobowy


90 400zł

miesięcznie

Zespół projektowy jest niezbędny na wczesnych etapach tworzenia produktu, aby przygotować wszystkie zasoby potrzebne podczas UX/UI designu.

Zespół ten jest odpowiedzialny za zrozumienie wszystkich wymagań biznesowych i potrzeb użytkowników. Przygotowuje on dokumentację wraz z user stories, architekturę systemu, projekt wizualny oraz pierwsze makiety i prototypy. Ponadto przeprowadza badania użytkowników

RolaDoświadczenieZaangażowanieStawka godzinowa
Project ManagerSenior25%210zł
UX/UI DesignerSenior100%200zł
Analityk SystemowyEkspert50%250zł
Analityk BiznesowyEkspert50%250zł
Architekt ITEkspert25%250zł
RolaProject Manager
DoświadczenieSenior
Zaangażowanie25%
Stawka godzinowa210zł
RolaUX/UI Designer
DoświadczenieSenior
Zaangażowanie100%
Stawka godzinowa200zł
RolaAnalityk Systemowy
DoświadczenieEkspert
Zaangażowanie50%
Stawka godzinowa250zł
RolaAnalityk Biznesowy
DoświadczenieEkspert
Zaangażowanie50%
Stawka godzinowa250zł
RolaArchitekt IT
DoświadczenieEkspert
Zaangażowanie25%
Stawka godzinowa250zł

Zazwyczaj zespół jest wynajmowany na 1-2 miesiące, co daje koszt 90 400zł miesięcznie i 180 800zł za 2 miesiące.

ZESPÓŁ ROZSZERZONY

PROJEKTOWANIE
PRODUKTU

Zespół 6-osobowy


132 400 zł

miesięcznie

Wycena rozszerzonego zespołu projektantów produktu niezbędnego do realizacji projektu.

RolaDoświadczenieZaangażowanieStawka godzinowa
Project ManagerSenior25%210zł
2x UX/UI DesignerSenior100%200zł
Analityk SystemowyEkspert50%250zł
Analityk BiznesowyEkspert75%250zł
Architekt ITEkspert25%250zł
RolaProject Manager
DoświadczenieSenior
Zaangażowanie25%
Stawka godzinowa210zł
Rola2x UX/UI Designer
DoświadczenieSenior
Zaangażowanie100%
Stawka godzinowa200zł
RolaAnalityk Systemowy
DoświadczenieEkspert
Zaangażowanie50%
Stawka godzinowa250zł
RolaAnalityk Biznesowy
DoświadczenieEkspert
Zaangażowanie75%
Stawka godzinowa250zł
RolaArchitekt IT
DoświadczenieEkspert
Zaangażowanie25%
Stawka godzinowa250zł

Zazwyczaj zespół jest wynajmowany na 1-2 miesiące, co daje koszt 132 400zł miesięcznie i 264 800zł za 2 miesiące.

ZESPÓŁ PODSTAWOWY

NATYWNA
APLIKACJA MOBILNA

Zespół 8-osobowy


116 800zł

miesięcznie

Natywny zespół mobilny składa się ze Scrum Mastera (lub Menadżera Projektu), programistów natywnych Androida i iOS oraz inżyniera do spraw testów.

Co ważne, zespół ten pracuje z małą pomocą projektanta produktów, analityka biznesowego oraz devopsów. W tym zestawieniu zakładamy, że tworzymy produkt na istniejącym backendzie, nie uwzględniliśmy więc backend developera.

RolaDoświadczenieZaangażowanieStawka godzinowa
Project ManagerSenior25%210zł
Programista AndroidaSenior100%200zł
Programista iOSSenior100%200zł
Inżynier QARegular50%180zł
Role wspierające:
UX/UI Designer
DevOps
Senior25%200zł
Role wspierające:
Analityk Systemowy
Ekspert25%250zł
Rola wspierająca:
Architekt IT
Ekspert10%250zł
RolaProject Manager
DoświadczenieSenior
Zaangażowanie25%
Stawka godzinowa210zł
RolaProgramista Androida
DoświadczenieSenior
Zaangażowanie100%
Stawka godzinowa200zł
RolaProgramista iOS
DoświadczenieSenior
Zaangażowanie100%
Stawka godzinowa200zł
RolaInżynier QA
DoświadczenieRegular
Zaangażowanie50%
Stawka godzinowa180zł
RolaRole wspierające:
UX/UI Designer
DevOps
DoświadczenieSenior
Zaangażowanie25%
Stawka godzinowa200zł
RolaRole wspierające:
Analityk Systemowy
DoświadczenieEkspert
Zaangażowanie25%
Stawka godzinowa250zł
RolaRola wspierająca:
Architekt IT
DoświadczenieEkspert
Zaangażowanie10%
Stawka godzinowa250zł

Zazwyczaj zespół jest wynajmowany na 3-6 miesięcy, co daje koszt 350 400zł za 3 miesiące i 700 800zł za 6 miesięcy.

W zależności od długości projektu otrzymasz rabat od cen podstawowych.

ZESPÓŁ ROZSZERZONY

NATYWNA
APLIKACJA MOBILNA

Zespół 10-osobowy


218 800zł

miesięcznie

Wycena rozszerzonego zespołu natywnych aplikacji mobilnych niezbędnego do realizacji projektu.

RolaDoświadczenieZaangażowanieStawka godzinowa
Project ManagerSenior25%210zł
Programista AndroidaSenior100%200zł
Programista AndroidaRegular100%180zł
Programista iOSSenior100%200zł
Programista iOSRegular100%180zł
Inżynier QARegular100%180zł
Role wspierające:
UX/UI Designer
DevOps
Senior50%200zł
Rola wspierająca:
Analityk Systemowy
Ekspert50%250zł
Rola wspierająca:
Architekt IT
Ekspert20%250zł
RolaProject Manager
DoświadczenieSenior
Zaangażowanie25%
Stawka godzinowa210zł
RolaProgramista Androida
DoświadczenieSenior
Zaangażowanie100%
Stawka godzinowa200zł
RolaProgramista Androida
DoświadczenieRegular
Zaangażowanie100%
Stawka godzinowa180zł
RolaProgramista iOS
DoświadczenieSenior
Zaangażowanie100%
Stawka godzinowa200zł
RolaProgramista iOS
DoświadczenieRegular
Zaangażowanie100%
Stawka godzinowa180zł
RolaInżynier QA
DoświadczenieRegular
Zaangażowanie100%
Stawka godzinowa180zł
RolaRole wspierające:
UX/UI Designer
DevOps
DoświadczenieSenior
Zaangażowanie50%
Stawka godzinowa200zł
RolaRola wspierająca:
Analityk Systemowy
DoświadczenieEkspert
Zaangażowanie50%
Stawka godzinowa250zł
RolaRola wspierająca:
Architekt IT
DoświadczenieEkspert
Zaangażowanie20%
Stawka godzinowa250zł

Zazwyczaj zespół jest wynajmowany na 3-6 miesięcy, co daje koszt 656 400zł za 3 miesiące i 1 312 800zł za 6 miesięcy.

W zależności od długości projektu otrzymasz rabat od cen podstawowych.

ZESPÓŁ PODSTAWOWY

APLIKACJA MOBILNA
WE FLUTTERZE

Zespół 8-osobowy


113 600zł

miesięcznie

Zespół mobilny Flutter składa się ze Scrum Mastera (lub Menadżera Projektu), programistów Fluttera, którzy opracowują jedną bazę kodu dla urządzeń z systemem Android i iOS oraz inżyniera do spraw testów.

Co ważne, zespół ten pracuje z małą pomocą projektanta produktów, analityka biznesowego oraz devopsów. W tym zestawieniu zakładamy, że tworzymy produkt na istniejącym backendzie, nie uwzględniliśmy więc backend developera.

RolaDoświadczenieZaangażowanieStawka godzinowa
Project ManagerSenior25%210zł
Programista FlutteraSenior100%200zł
Programista FlutteraRegular100%180zł
Inżynier QARegular50%180zł
Role wspierające:
UX/UI Designer
DevOps
Senior25%200zł
Rola wspierająca:
Analityk Systemowy
Ekspert25%250zł
Rola wspierająca:
Architekt IT
Ekspert10%250zł
RolaProject Manager
DoświadczenieSenior
Zaangażowanie25%
Stawka godzinowa210zł
RolaProgramista Fluttera
DoświadczenieSenior
Zaangażowanie100%
Stawka godzinowa200zł
RolaProgramista Fluttera
DoświadczenieRegular
Zaangażowanie100%
Stawka godzinowa180zł
RolaInżynier QA
DoświadczenieRegular
Zaangażowanie50%
Stawka godzinowa180zł
RolaRole wspierające:
UX/UI Designer
DevOps
DoświadczenieSenior
Zaangażowanie25%
Stawka godzinowa200zł
RolaRola wspierająca:
Analityk Systemowy
DoświadczenieEkspert
Zaangażowanie25%
Stawka godzinowa250zł
RolaRola wspierająca:
Architekt IT
DoświadczenieEkspert
Zaangażowanie10%
Stawka godzinowa250zł

Zazwyczaj zespół jest wynajmowany na 2,5-5 miesięcy, co daje koszt 284 000zł za 2,5 miesiąca i 568 000zł za 5 miesięcy.

W zależności od długości projektu otrzymasz rabat od cen podstawowych.

ZESPÓŁ ROZSZERZONY

APLIKACJA MOBILNA
WE FLUTTERZE

Zespół 10-osobowy


218 800zł

miesięcznie

Wycena rozszerzonego zespołu Flutterowego niezbędnego do realizacji projektu.

RolaDoświadczenieZaangażowanieStawka godzinowa
Project ManagerSenior25%210zł
2x Programista FlutteraSenior100%200zł
2x Programista FlutteraRegular100%180zł
Inżynier QARegular100%180zł
Role wspierające:
UX/UI Designer
DevOps
Senior50%200zł
Rola wspierająca:
Analityk Systemowy
Ekspert50%250zł
Rola wspierająca:
Architekt IT
Ekspert20%250zł
RolaProject Manager
DoświadczenieSenior
Zaangażowanie25%
Stawka godzinowa210zł
Rola2x Programista Fluttera
DoświadczenieSenior
Zaangażowanie100%
Stawka godzinowa200zł
Rola2x Programista Fluttera
DoświadczenieRegular
Zaangażowanie100%
Stawka godzinowa180zł
RolaInżynier QA
DoświadczenieRegular
Zaangażowanie100%
Stawka godzinowa180zł
RolaRole wspierające:
UX/UI Designer
DevOps
DoświadczenieSenior
Zaangażowanie50%
Stawka godzinowa200zł
RolaRola wspierająca:
Analityk Systemowy
DoświadczenieEkspert
Zaangażowanie50%
Stawka godzinowa250zł
RolaRola wspierająca:
Architekt IT
DoświadczenieEkspert
Zaangażowanie20%
Stawka godzinowa250zł

Zazwyczaj zespół jest wynajmowany na 2,5-5 miesięcy, co daje koszt 547 000zł za 2,5 miesiąca i 1 094 000zł za 5 miesięcy.

W zależności od długości projektu otrzymasz rabat od cen podstawowych.

ZESPÓŁ PODSTAWOWY

APLIKACJA
WEBOWA

Zespół 8-osobowy


142 800zł

miesięcznie

Jeżeli Twój produkt ma być używany na przeglądarkach internetowych, będziesz potrzebować zespołu aplikacji webowych składającego się ze Scrum Mastera (lub Menadżera Projektu), programistów frontendu i backendu oraz inżyniera do spraw testów.

Co ważne, zespół ten pracuje z małą pomocą projektanta produktów, analityka biznesowego oraz devopsów.

RolaDoświadczenieZaangażowanieStawka godzinowa
Project ManagerSenior25%210zł
Programista FrontenduSenior100%200zł
Programista BackenduSenior100%200zł
Inżynier QARegular50%180zł
Role wspierające:
UX/UI Designer
DevOps
Senior50%200zł
Rola wspierająca:
Analityk Systemowy
Ekspert50%250zł
Rola wspierająca:
Architekt IT
Ekspert10%250zł
RolaProject Manager
DoświadczenieSenior
Zaangażowanie25%
Stawka godzinowa210zł
RolaProgramista Frontendu
DoświadczenieSenior
Zaangażowanie100%
Stawka godzinowa200zł
RolaProgramista Backendu
DoświadczenieSenior
Zaangażowanie100%
Stawka godzinowa200zł
RolaInżynier QA
DoświadczenieRegular
Zaangażowanie50%
Stawka godzinowa180zł
RolaRole wspierające:
UX/UI Designer
DevOps
DoświadczenieSenior
Zaangażowanie50%
Stawka godzinowa200zł
RolaRola wspierająca:
Analityk Systemowy
DoświadczenieEkspert
Zaangażowanie50%
Stawka godzinowa250zł
RolaRola wspierająca:
Architekt IT
DoświadczenieEkspert
Zaangażowanie10%
Stawka godzinowa250zł

Zazwyczaj zespół jest wynajmowany na 3-6 miesięcy, co daje koszt 428 400zł za 3 miesiące i 856 800zł za 6 miesięcy.

W zależności od długości projektu otrzymasz rabat od cen podstawowych.

ZESPÓŁ ROZSZERZONY

APLIKACJA
WEBOWA

Zespół 10-osobowy


218 800zł

miesięcznie

Wycena rozszerzonego zespołu aplikacji webowych niezbędnego do realizacji projektu.

RolaDoświadczenieZaangażowanieStawka godzinowa
Project ManagerSenior25%210zł
Programista FrontenduSenior100%200zł
Programista FrontenduRegular100%180zł
Programista BackenduSenior100%200zł
Programista BackenduRegular100%180zł
Inżynier QARegular100%180zł
Role wspierające:
UX/UI Designer
DevOps
Senior50%200zł
Rola wspierająca:
Analityk Systemowy
Ekspert50%250zł
Rola wspierająca:
Architekt IT
Ekspert20%250zł
RolaProject Manager
DoświadczenieSenior
Zaangażowanie25%
Stawka godzinowa210zł
RolaProgramista Frontendu
DoświadczenieSenior
Zaangażowanie100%
Stawka godzinowa200zł
RolaProgramista Frontendu
DoświadczenieRegular
Zaangażowanie100%
Stawka godzinowa180zł
RolaProgramista Backendu
DoświadczenieSenior
Zaangażowanie100%
Stawka godzinowa200zł
RolaProgramista Backendu
DoświadczenieRegular
Zaangażowanie100%
Stawka godzinowa180zł
RolaInżynier QA
DoświadczenieRegular
Zaangażowanie100%
Stawka godzinowa180zł
RolaRole wspierające:
UX/UI Designer
DevOps
DoświadczenieSenior
Zaangażowanie50%
Stawka godzinowa200zł
RolaRola wspierająca:
Analityk Systemowy
DoświadczenieEkspert
Zaangażowanie50%
Stawka godzinowa250zł
RolaRola wspierająca:
Architekt IT
DoświadczenieEkspert
Zaangażowanie20%
Stawka godzinowa250zł

Zazwyczaj zespół jest wynajmowany na 3-6 miesięcy, co daje koszt 656 400zł za 3 miesiące i 1 312 800zł za 6 miesięcy.

W zależności od długości projektu otrzymasz rabat od cen podstawowych.

ZESPÓŁ PODSTAWOWY

KOMPLETNY
SYSTEM

Zespół 10-osobowy


226 400zł

miesięcznie

Zespół tworzący całość systemu składa się ze specjalistów od aplikacji mobilnych i webowych, paneli administracyjnych oraz backendu. W jego skład wchodzi również Scrum Master (lub Menadżer Projektu) oraz inżynier do spraw testów.

Wycena rozszerzonego zespołu tworzącego pełne systemy niezbędnego do realizacji projektu.

RolaDoświadczenieZaangażowanieStawka godzinowa
Project ManagerSenior50%210zł
Programista AndroidaSenior100%200zł
Programista iOSSenior100%200zł
Programista
Backendu
Senior100%200zł
Programista FrontenduRegular100%180zł
Inżynier QARegular100%180zł
Role wspierające:
UX/UI Designer
DevOps
Senior50%200zł
Rola wspierająca:
Analityk Systemowy
Ekspert50%250zł
Rola wspierająca:
Architekt IT
Ekspert10%250zł
RolaProject Manager
DoświadczenieSenior
Zaangażowanie50%
Stawka godzinowa210zł
RolaProgramista Androida
DoświadczenieSenior
Zaangażowanie100%
Stawka godzinowa200zł
RolaProgramista iOS
DoświadczenieSenior
Zaangażowanie100%
Stawka godzinowa200zł
RolaProgramista
Backendu
DoświadczenieSenior
Zaangażowanie100%
Stawka godzinowa200zł
RolaProgramista Frontendu
DoświadczenieRegular
Zaangażowanie100%
Stawka godzinowa180zł
RolaInżynier QA
DoświadczenieRegular
Zaangażowanie100%
Stawka godzinowa180zł
RolaRole wspierające:
UX/UI Designer
DevOps
DoświadczenieSenior
Zaangażowanie50%
Stawka godzinowa200zł
RolaRola wspierająca:
Analityk Systemowy
DoświadczenieEkspert
Zaangażowanie50%
Stawka godzinowa250zł
RolaRola wspierająca:
Architekt IT
DoświadczenieEkspert
Zaangażowanie10%
Stawka godzinowa250zł

Zazwyczaj zespół jest wynajmowany na 4-5 miesięcy, co daje koszt 905 600zł za 4 miesiące i 1 132 000zł za 5 miesięcy.

W zależności od długości projektu otrzymasz rabat od cen podstawowych.

ZESPÓŁ ROZSZERZONY

KOMPLETNY
SYSTEM

Zespół 15-osobowy


446 400zł

miesięcznie

Wycena rozszerzonego zespołu tworzącego pełne systemy niezbędnego do realizacji projektu.

RolaDoświadczenieZaangażowanieStawka godzinowa
Project managerSenior100%210zł
Programista AndroidaSenior100%200zł
Programista AndroidaRegular100%180zł
Programista iOSSenior100%200zł
Programista iOSRegular100%180zł
Programista BackenduSenior100%200zł
Programista
Backendu
Regular100%180zł
Programista FrontenduSenior100%200zł
Programista FrontenduRegular100%180zł
2x Inżynier QARegular100%180zł
Role wspierające:
UX/UI Designer
DevOps
Senior100%200zł
Role wspierające:
Analityk Systemowy
Ekspert100%250zł
Rola wspierająca:
Architekt IT
Ekspert20%250zł
RolaProject manager
DoświadczenieSenior
Zaangażowanie100%
Stawka godzinowa210zł
RolaProgramista Androida
DoświadczenieSenior
Zaangażowanie100%
Stawka godzinowa200zł
RolaProgramista Androida
DoświadczenieRegular
Zaangażowanie100%
Stawka godzinowa180zł
RolaProgramista iOS
DoświadczenieSenior
Zaangażowanie100%
Stawka godzinowa200zł
RolaProgramista iOS
DoświadczenieRegular
Zaangażowanie100%
Stawka godzinowa180zł
RolaProgramista Backendu
DoświadczenieSenior
Zaangażowanie100%
Stawka godzinowa200zł
RolaProgramista
Backendu
DoświadczenieRegular
Zaangażowanie100%
Stawka godzinowa180zł
RolaProgramista Frontendu
DoświadczenieSenior
Zaangażowanie100%
Stawka godzinowa200zł
RolaProgramista Frontendu
DoświadczenieRegular
Zaangażowanie100%
Stawka godzinowa180zł
Rola2x Inżynier QA
DoświadczenieRegular
Zaangażowanie100%
Stawka godzinowa180zł
RolaRole wspierające:
UX/UI Designer
DevOps
DoświadczenieSenior
Zaangażowanie100%
Stawka godzinowa200zł
RolaRole wspierające:
Analityk Systemowy
DoświadczenieEkspert
Zaangażowanie100%
Stawka godzinowa250zł
RolaRola wspierająca:
Architekt IT
DoświadczenieEkspert
Zaangażowanie20%
Stawka godzinowa250zł

Zazwyczaj zespół jest wynajmowany na 3-6 miesięcy, co daje koszt 1 339 200zł za 3 miesiące i 2 678 400zł za 6 miesięcy.

W zależności od długości projektu otrzymasz rabat od cen podstawowych.

Skontaktuj się z nami!

Jeśli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób itCraft może pomóc Twojemu produktowi cyfrowemu osiągnąć sukces lub masz potrzebę omówienia swojego pomysłu z ekspertami w tej dziedzinie – jesteśmy tutaj, aby pomóc Ci wprowadzić Twoje plany w życie.

Koszt tworzenia oprogramowania – pytania i odpowiedzi

Bez względu na to, ile masz już doświadczenia w jakiejkolwiek formie tworzenia oprogramowania, zawsze może pojawić się kwestia wymagająca dodatkowych wyjaśnień. Oto niektóre z pytań, które otrzymujemy najczęściej jako firma zajmująca się tworzeniem oprogramowania:

Zanim formalnie zaangażujemy się w jakikolwiek projekt, nasz zespół przedstawia szacunkowy budżet w oparciu o Twoje najważniejsze wymagania, aby wskazać potencjalny skład zespołu i jego przewidywane zaangażowanie w pracę nad produktem. 

Następnym krokiem w tym procesie są warsztaty produktowe lub warsztaty UX/UI. Podczas nich Twój zespół będzie współpracował z naszym zespołem projektowym, włączając w to analityka biznesowego, architekta rozwiązań oraz UX/UI designerów, aby omówić wszystkie wymagania biznesowe, potrzeby użytkowników i techniczne szczegóły produktu cyfrowego. Wszystkie funkcjonalności zostaną udokumentowane za pomocą user stories, a my stworzymy rekomendacje technologiczne dla projektu.

W oparciu o materiały z warsztatów opracujemy odpowiednią wycenę wraz ze składem zespołu i poziomem jego zaangażowania. W ten sposób będziemy mogli spełnić wszystkie wymagania zidentyfikowane podczas warsztatów.

Jeżeli chcesz, abyśmy dokonali estymacji kosztów Twojego projektu, wystarczy napisać do nas wiadomość na adres [email protected] lub wypełnić formularz kontaktowy na tej stronie. Prześlij nam jak najwięcej szczegółów, a jeden z naszych zespołów sprzedażowych skontaktuje się z Tobą z dodatkowymi pytaniami lub zaproszeniem do rozmowy wideo.

Jeśli Twój projekt jest unikalny lub zawiera poufne dane, możemy wspólnie podpisać kontrakty NDA, aby chronić Twoje interesy.

Zaletą pracy z zespołem itCraft jest fakt, że Twój zespół otrzymuje dostęp do naszego wieloletniego doświadczenia w projektowaniu i budowaniu produktów cyfrowych. Jeżeli więc nie masz poprzednich doświadczeń w wytwarzaniu oprogramowania, w tym procesie możesz polegać na ekspertach itCraft, którzy pomogą Ci przy podejmowaniu wszelakich decyzji.

Aby pomóc nam wstępnie ocenić Twój projekt, musimy zrozumieć Twój motyw, aby go stworzyć. Ważne jest też poznanie podobnych produktów na rynku oraz funkcjonalności, które chcesz zbudować. Jeżeli masz jakieś makiety, badania użytkowników, listę najważniejszych wymogów lub inną dokumentację związaną z Twoim projektem, będzie to bardzo pomocne w procesie estymacji.

W ciągu ostatniej dekady współpracowaliśmy z klientami z całego świata, tworząc ponad 250 produktów cyfrowych, w tym aplikacje mobilne, webowe oraz pełne systemy ze złożonymi panelami administracyjnymi czy integracje backendowe. Opierając się na naszym szerokim doświadczeniu, zespół itCraft jest w stanie szybko ocenić, jaki zespół będzie potrzebny, aby zająć się Twoim projektem. Możemy też mniej więcej  określić ramy czasowe potrzebne do wprowadzenia gotowego produktu na rynek.

W ten sposób pierwsze oszacowanie budżetu można przygotować w zaledwie kilka dni po otrzymaniu odpowiedzi na wszelkie pytania, które zadaliśmy w rozmowie wstępnej.

Ponieważ płacisz za godziny pracy zespołu, wszystkie stawki godzinowe są ustalane z góry. Określamy je na podstawie roli członka zespołu, technologii, w której się porusza oraz stażu pracy. 

Nasza estymacja budżetowa uwzględnia również oczekiwane zaangażowanie (jako procent pracy pełnoetatowego pracownika), dzięki czemu bez problemu poznasz miesięczny koszt współpracy z całym zespołem.

Rozpocznij swój nowy projekt już teraz

  Administratorem Twoich danych osobowych jest ITCraft sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-222, Aleje Jerozolimskie 181B, z którym możesz skontaktować się pod adresem [email protected]. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na kierowane do nas pytanie, a następnie w zależności od treści Twojej wiadomości mogą być one przetwarzane w celu przygotowania oferty, nawiązania relacji biznesowych czy realizacji umowy. W przypadku, jeżeli wyraziłeś dodatkową zgodę to dane przetwarzane będą w celu prowadzenia marketingu produktów i usług administratora. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wycofania udzielonej zgodny, wniesienia sprzeciwu oraz złożenia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności:


  Nagrody i certyfikaty

  Top Mobile App Developers 2022

  Top Software Developers 2022

  Best Web Developers in New York City 2022

  Techreviewer Top Software Developers 2022

  Top Healthcare App Development Companies 2020

  Top Flutter App Development Companies 2020